El model de Deulofeu

Joaquim Miquel
Març 2016

Alexandre Deulofeu en la matemàtica de la història divideix el procés social en cicles de 1700 anys, dins dels quals es donen dues èpoques ben diferenciades la primera és la de fragmentació demogràfica que té una durada de 650 anys, i la segona d'unificació política que té una durada de 1050 anys. Els gràfics que es mostren a continuació abasten els diferents períodes enumerats anteriorment. Dins de cadascuna de les dues èpoques generals, Deulofeu també distingeix diferents sub-períodes. Així l'època de fragmentació demogràfica es divideix en tres etapes. La primera és l'aristocràcia imperial, sacerdotal o feudal, la segona l'aristocràcia de la riquesa, i la democràcia. Pel que fa a la fase unitària és divideix en dos processos imperials. El primer d'uns 550 anys amb un nucli imperial propi. I el segon sota el domini d'un nucli imperial extern. Dins del primer procés imperial es distingeixen diverses etapes. La primera és la fase federal, dins la qual es dona el primer procés agressiu. A continuació és produeix la gran depressió dona pas a la fase absolutista dins la qual es produeix el 2n procés agressiu i el desastre militar. Després d'aquest l'imperi entra en la fase conservador on s'assoleix la plenitud imperial, i finalment l'última etapa és la de decadència i desintegració.

Etiquetes